• Uw privacy toegelicht

Register Verwerking Persoonsgegevens

Dit is het register van Amanda Wolvekamp voor het bedrijf Hairstyling Amanda, met de adresgegevens: Hugo de Grootstaat 136-c te Delft met KvK nummer: 27293881. Bovengenoemde persoon is uw aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt hiervoor bellen naar: 0152125691 of mailen naar: hairstyling_amanda@hotmail.nl

Het register wordt up-to-date gehouden en aan iedereen openbaar gesteld via deze website.

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Dit zijn de specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

Nieuwsberichten, aanbiedingen, reserveringen, bijzondere openingstijden delen en klantcontact

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën:

Klanten en kinderen. Leveranciers, maar hiermee worden nooit gegevens van klanten gedeeld, bij kinderen worden gegevens gekoppeld aan de gegevens van de ouders en alleen opgeslagen in een kaartenbak.

Welke gegevens verwerk ik van u?

 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Naam Adres Woonplaats
 • Fotomateriaal (alleen met toestemming van klant worden foto’s gemaakt om te delen op facebook)

Tot wanneer?

Verzamelde gegevens worden bewaard zolang je klant blijft of voor een maximale periode van 3 jaar.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Android, Hotmail en Whatsapp, Wernex accountancy.

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is een serieuze zaak. Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen.

Technische maatregelen waarmee de persoonsgegevens beveiligd worden:

 • Https-verbinding
 • 2-stapsverificatie voor mail
 • Antivirussoftware op alle verbonden apparaten (mobiel, tablets, laptops, pc’s)
 • Gebruik van fysieke papiervernietiger

Fysieke gegevens worden bewaard op de bedrijfslocatie die beveiligd is met veiligheidssloten op de buitendeuren en een alarmsysteem.

Organisatorische maatregelen waarmee de beveiliging actief nageleefd wordt:

 • Minimaliseren benodigde persoonsgegevens
 • Protocol voor verwijderen oude persoonsgegevens
 • Protocol voor opslaan persoonsgegevens
 • Verantwoording en vastlegging per verwerking van de persoonsgegevens

Verantwoording verwerking persoonsgegevens

Waarom leggen wij de gegevens vast?

Deze gegevens zijn noodzakelijk om mijn dienstverlening te kunnen doen.

Zo blijft het gebruik van persoonsgegevens geminimaliseerd: 

Er vindt een strenge beveiliging van uw gegevens plaats. Uw gegevens worden alleen gedeeld wanneer noodzakelijk.

Dit zijn de privacy risico’s voor de betrokkenen:

Door de genomen maatregelen zijn de privacy risico’s voor mogelijke datalekken of diefstal van uw persoonsgegevens geminimaliseerd. Deze kunnen echter nooit 100% uitgesloten worden. Bij brand of inbraak kunnen er gegevens verloren gaan.

Op de volgende manier geef je als klant toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Op de website

 • Bij contactformulieren moet je eerst een checkbox aanvinken voor akkoord met verwijzing naar de websitepagina met het verwerkingsregister
 • Via footer op website vermelding van AVG conform werken en link naar het online verwerkingsregister
 • Op de website is deze aparte pagina ontwikkeld die toelichting geeft op het privacy beleid

Bij klantcontact:

 • Bij een intake wordt mondeling toegelicht en toestemming gevraagd voor toevoeging van gegevens aan de klantenkaarten

Uw rechten

U kunt ten alle tijden gebruik maken van uw rechten met betrekken tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Recht op verwijdering of wijzigen en of ontvangen van alle gegevens die geregistreerd staan